Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt

LVS årsmötet 2020 
Årsmötet var senarelagt till 13 okt. på gr.av covid-19 pandemin.
Ny styrelse
Alf Lundberg , ordf.           Omval   
Leif Aringer                       Omval
Kaj Hanngren                    Omval
Anders Tydén                    Omval
Rutger Palmstierna           Nyval
Sven Broddner                  Omval
Gunnar Östlund                 Nyval   
Sven Erik Sköld                 Omval
Roger Anbratt                    Omval
Ekonomin visade på ett litet överskott men 2021 och följande år räcker inte intäkterna till utan det beslutades om en höjning av årsavgiften från 4 till 5 kr/medlem i föreningarna.
I en information efter årsmötet togs följande upp:
·    Lidingö Nyheter – Andreas Lindberg, redaktör, uppmanade föreningarna katt höra av sig om aktuella och gärna kontroversiella frågor. Webb-tidningen läses av drygt 20000 personer per månad.
·     Lidingövillor Har under 2019-20 haft mycket möten och kontakter med staden. Det har gällt bl a:
-     Trafikfrågor såsom bulleråtgärder, parkeringar och laddstolpar
-     Planfrågor speciellt om det nya Kulturmiljöprogrammet där en K-klassning av fastigheter avses skydda miljön, men också inskränker möjligheterna att utveckla fastigheterna.
Det har visat sig möjligt att påverka politiker och tjänstemän genom konstruktiva samtal och skriftväxling, där Lidingövillors ledning kunnat bidra aktivt. LVS arbetar för att få vara en självklar remissinstans i angelägna frågor.  I diskussionerna framfördes att det blivit allt svårare för föreningarna att få direkt kontakt med tjänstemännen på stadshuset. Detta skall tas upp med staden.

Vi hälsar en my medlemsförengin välkommen
Herserud Värlmands samfällighet är nya medlemmar i Lidingövillor LVS. Vi hälsar dem välkomna.   

LVS Vårmöte 17 mars 2020
innehöll en aktuell dialog med kommunstyrelsens ordf. Daniel Källenfors
 Läs mer under "Aktuellt"

Höstmötet den 22 oktober 2019 behandlade:
Villaföreningarnas och Lidingövillors uppgifter och möjligheter till utveckling
 Läs mer under "Aktuellt"

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på anonnsen !


Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här