Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt

LVS årsmötet 2020 
Årsmötet var senarelagt till 13 okt. på gr.av covid-19 pandemin.
Ny styrelse
Alf Lundberg , ordf.           Omval   
Leif Aringer                       Omval
Kaj Hanngren                    Omval
Anders Tydén                    Omval
Rutger Palmstierna           Nyval
Sven Broddner                  Omval
Gunnar Östlund                 Nyval   
Sven Erik Sköld                 Omval
Roger Anbratt                    Omval
Ekonomin visade på ett litet överskott men 2021 och följande år räcker inte intäkterna till utan det beslutades om en höjning av årsavgiften från 4 till 5 kr/medlem i föreningarna.
I en information efter årsmötet togs följande upp:
·    Lidingö Nyheter – Andreas Lindberg, redaktör, uppmanade föreningarna katt höra av sig om aktuella och gärna kontroversiella frågor. Webb-tidningen läses av drygt 20000 personer per månad.
·     Lidingövillor Har under 2019-20 haft mycket möten och kontakter med staden. Det har gällt bl a:
-     Trafikfrågor såsom bulleråtgärder, parkeringar och laddstolpar
-     Planfrågor speciellt om det nya Kulturmiljöprogrammet där en K-klassning av fastigheter avses skydda miljön, men också inskränker möjligheterna att utveckla fastigheterna.
Det har visat sig möjligt att påverka politiker och tjänstemän genom konstruktiva samtal och skriftväxling, där Lidingövillors ledning kunnat bidra aktivt. LVS arbetar för att få vara en självklar remissinstans i angelägna frågor.  I diskussionerna framfördes att det blivit allt svårare för föreningarna att få direkt kontakt med tjänstemännen på stadshuset. Detta skall tas upp med staden.

LVS Vårmöte 17 mars 2020
innehöll en aktuell dialog med kommunstyrelsens ordf. Daniel Källenfors
 Läs mer under "Aktuellt"

Höstmötet den 22 oktober 2019 behandlade:
Villaföreningarnas och Lidingövillors uppgifter och möjligheter till utveckling
 Läs mer under "Aktuellt"

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på anonnsen !

Höstmötet den 7 november2018 behandade Solenergi och elfordon  
och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?  
Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet den 15 maj 2018 innehöll en information av Skandiamäklarna förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lars Nilsson och Susanne Ljungstedt berättade om fastighetsmarknaden på Lidingö idag. Utbudet är större än vanligt och fastigheterna ligger kvar längre innan försäljning.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april 2018 blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.
Betr.byggandet antydde flera partier mera småskalighet i fortsättningen.
För biltrafiken ansåg man att framkomligheten, boendemiljön och trafiksäkerheten måste förbättras på S:a Kungsvägen. Flera parkeringar behövs dessutom både centralt och lokalt.
För kollektivtrafiken krävs tätare tågavgångar och flera bussar tvärs över ön.
Dessutom tryckte flera partier, bl.a. M, på att politiker och tjänstemän i fortsättningen måste lyssna mer på medborgarna med bättre information och samråd.  

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare. Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra. Läs mer under "Aktuellt"

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling
- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här

Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här