Board

The Board consists of 8 to 10 ordinary members (including the Chairman), who are elected representatives from the respective homeowners' association. The members are elected for one year at a time at the AGM.

Ordförande

Lundberg, Alf
Gåshagavägen 15A, 18167 Lidingö
070-717 35 63
alf.lundberg 3@gmail.com
Killinge Gåshaga Villaförening

Leif Aringer
sekreterare
Klövervägen 14, 181 65 Lidingö
076-164 67 03
leif.aringer@telia.com
Högberga Breviks Villaägareförening 

Kaj Hanngren
kassör
Tranbärsvägen 3,181 64 Lidingö
070-627 56 03
hanngren@telia.com
Killinge Gåshaga Villaförening

Anders Tydén
Tyktorpsvägen 38,181 31 Lidingö
0708-40 86 13
anders.tyden@gmail.com
Södra Sticklinge Väf

Lars-Göran Andersson
S: a Kungsvägen 73, 181 61 Lidingö
070-669 04 54
Igan75@gmail.com
Skärsätra Väf

Sven-Erik Sköld
Herkulesvägen 8, 181 63 Lidingö
0706-395013
sven-erik.skold@folce.se
Käppala Väf

Christopher George
Trolldalsvägen 9A, 181 29 Lidingö
070-5175111
chris@work-c.se
Trolldalens Samfälll.förening

Sven Broddne r
Makrillvägen 11, 181 30 Lidingö
070-698 02 44
sven.brodner@telia.com
Sticklinge Housing Association

Roger Anbratt
Vikbyvägen 22, 181 43 Lidingö
070-7714927
roger.anbratt@telia.com
Vikbyvägen Väf.


Kontakta styrelsen

Webmaster

Andreas Lindberg

andreas@ifkmedia.se

0708-65 85 84