Styrelse

Styrelsen består av 8 till 10 ordinarie ledamöter (inklusive ordföranden), som är valda representanter från respektive villaägareförening. Ledamöterna väljs för ett år i taget vid årsstämman.

Ordförande

Alf Lundberg
Gåshagavägen 15A, 18167 Lidingö
070-717 35 63
alf.lundberg3@gmail.com
Killinge Gåshaga villaförening

Leif Aringer
sekreterare
Klövervägen 14, 181 65 Lidingö
076-164 67 03
leif.aringer@telia.com
Högberga Breviks Väf

Kaj Hanngren
kassör
Tranbärsvägen 3,181 64 Lidingö
070-627 56 03
hanngren@telia.com
Killinge Gåshaga villaförening

Anne Sannefors - Öhrman
Trasthagen 6, 181 41 Lidingö
766 05 82
anne.ohrman@gmail.com
Föreningen Trashagen

Anders Tydén
Tyktorpsvägen 38,181 31 Lidingö
0708-40 86 13
anders.tyden@gmail.com
Södra Sticklinge Väf

Lars-Göran Andersson
S:a Kungsvägen 73, 181 61 Lidingö
070-669 04 54
Igan75@gmail.com
Skärsätra Väf

Pontus Winberg
Bergtrollsvägen 10, 181 29 Lidingö
070-377 44 13
pontuswinberg@gmail.com
Trolldalens samfäll.fören.

Robert Bäckström
Korsfararvägen 54, Lidingö
070-757 15 51
robertbackstrom@spray.se
Korsfararvägens samfäll.fören.

Sven Broddner
Makrillvägen 11, 181 30 Lidingö
070-698 02 44
sven.brodner@telia.com
Sticklinge Boendeförening
 


Kontakta styrelsen

Webbansvarig

Andreas Lindberg

Högberga-Breviks villaägareförening

andreas@ifkmedia.se

0708-65 85 84