Mosstorp

Uppdaterade föreningsstadgar
En modernisering av föreningens stadgar har godkänts på två efterföljande årsmöten. Dokumentet till höger är de nu gällande stadgarna.

Styrelsen

På årsmötet den 29 mars bekräftades höstens val av ny styrelse, men kvarvarande tid;
Ordförande          Ragnar Erkander         1 år
Sekreterare         Maria Wall Petrini         1 år
Kassör                 Åke Linnander              2 år
Ledamot              Mats Herrman               2 år
Ledamot              Nicklas Carlbom           1 år,
Suppleant           Michael Lindström         2 år
Suppleant           Katarina Palmstierna     1 år
 

Styrelsen kan nås via e-mail på adressen;
mosstorpva@gmail.com
 

Kontaktman
Ragnar Erkander, Tjädervägen 8, 076 7729829
ragnar.erkander@gmail.com