Mosstorp

Uppdaterade föreningsstadgar
En modernisering av föreningens stadgar har godkänts på två efterföljande årsmöten. Dokumentet till höger är de nu gällande stadgarna.

Styrelsen

På årsmötet den 10 april 2019 gjordes följande val; 

Ordförande          Ragnar Erkander         omval 1 år
Sekreterare         Maria Wall Petrini         1 år
Kassör                 Åke Linnander              omval 2 år
Ledamot              Mats Herrman               omval 2 år
Ledamot             Jan-Christer Högström  1 år
Suppleant           Rutger Palmstierna        nyval 2 år
Suppleant           Nicklas Carlbom            1 år

Styrelsen kan nås via e-mail på adressen;
mosstorpva@gmail.com
 

Kontaktman
Ragnar Erkander, Tjädervägen 8, 076 7729829
ragnar.erkander@gmail.com