Mosstorp

Föreningsstadgar
Dokumentet till höger är de nu gällande stadgarna.

Länk till information om skyddsrum,  https://www.msb.se/skyddsrum

Styrelsen

På årsmötet den 16 september 2020 gjordes följande val; 

Ordförande          Rutger Palmstierna        nyval 1 år
Sekreterare         Maria Wall Petrini           omval 2 år
Kassör                 Ragnar Erkander            nyval 1 år
Ledamot              Mats Herrman                (1 år kvar)
Ledamot              Jan-Christer Högström   omval 2 år
Suppleant            Nicklas Carlbom             (1 år kvar)
Suppleant            Kicki Persson                  nyval 2 år
Suppleant            Jakob Innergård              nyval 2 år
Suppleant            Anna Sandh                    nyval 1 år

Styrelsen kan nås via e-mail på adressen;
mosstorpva@gmail.com
 

Kontaktman
Rutger Palmstierna, Oscarsvägen 47 
Telefon: 070 356 07 66
e-mail: rutger@palmstierna.com