Mosstorp

Uppdaterade föreningsstadgar
En modernisering av föreningens stadgar har godkänts på två efterföljande årsmöten. Dokumentet till höger är de nu gällande stadgarna.

Styrelsen

På årsmötet den 10 april 2018 gjordes följande val; 

Ordförande          Ragnar Erkander         omval 1 år
Sekreterare         Maria Wall Petrini         omval 2 år
Kassör                 Åke Linnander              1 år
Ledamot              Mats Herrman               1 år
Ledamot              Nicklas Carlbom           omval 2 år
Suppleant           Michael Lindström         1 år
Suppleant           Katarina Palmstierna     omval 2 år
Suppleant         Jan-Christer Högström    nyval 2 år

Styrelsen kan nås via e-mail på adressen;
mosstorpva@gmail.com
 

Kontaktman
Ragnar Erkander, Tjädervägen 8, 076 7729829
ragnar.erkander@gmail.com