Mosstorp

Föreningsstadgar
Dokumentet till höger är de nu gällande stadgarna.

Länk till information om skyddsrum,  https://www.msb.se/skyddsrum

Styrelsen

På årsmötet den 10 april 2019 gjordes följande val; 

Ordförande          Ragnar Erkander         omval 1 år
Sekreterare         Maria Wall Petrini         1 år kvar
Kassör                 Åke Linnander              omval 2 år
Ledamot              Mats Herrman               omval 2 år
Ledamot             Rutger Palmstierna        nyval 1 år
Suppleant           Jan-Christer Högström   1 år kvar
Suppleant           Nicklas Carlbom            omval 2 år

Styrelsen kan nås via e-mail på adressen;
mosstorpva@gmail.com
 

Kontaktman
Ragnar Erkander, Tjädervägen 8, 076 7729829
ragnar.erkander@gmail.com