Om Lidingövillor

Lidingövillor (LVS) är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa- radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö.
Uppgiften är att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är alla villaägareföreningar på Lidingö som avlagt medlemsavgift.
 

Detta arbetar vi för
Föreningen arbetar aktivt med att påverka politiker och myndigheter i frågor som gäller Lidingös miljö, natur och kultur. Utöver lokala frågor belyser vi också en del allmänna ämnen som berör Lidingös villaägare, till exempel trafik, beskattning och avgifter.
 

Medlemmar
Direkta medlemmar är de 18 aktiva villaägareföreningarna på Lidingö, som representeras vid årsstämman med ett ombud per påbörjat 100-tal medlemmar i respektive lokalförening.
LVS representerar cirka 3 000 medlemmar = hushåll på Lidingö.
 

Avgift
Medlemsavgiften debiteras genom en rörlig avgift på för närvarande 5 kr/medlem, med minimidebitering 100 kr/förening.
 

Möten
Styrelsen har sju - nio ordinarie ledamöter exkl. ordföranden.
Föreningskonferenser hålls under året.
Årsmöte sker en gång om året, med extramöten om så krävs.
 

Stadgar
Vid årsmötet i maj 2012 och extra årsmöte i november 2012 godtogs de nya stadgarna för Lidingövillor.
Klicka här (pdf)