Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt

Välkommen till
Höstmötet den 22 oktober 2019
i Stadshuset   
lokal Storholmen
    Program
Kl. 18.40  Mackor och dricka
Kl. 19.00  Villaföreningarnas aktiviteter idag – erfarenhetsutbyte
                Vad är en förenings uppgift och mål – diskussion
                Problem som man ser som aktuella idag
                Sammanfattning
 
Kl. 19.45  Lidingövillors uppgift och mål
                Önskemål på LVS från föreningarna
                Vad har LVS satsat på hittills
                Vad är LVS bra på – sämre på
 
Kl. 20.30  Vad och hur förbättra – diskussion
                Sammanfattning
Kl. 21.00  Avslutning         
Anmälan senast den 17 okt. till alf.lundberg3@gmail.com eller tel. 070-717 35 63
                            ---------------------------------------------------------------------

Vårmöte 2019 med Daniel Källenfors
På LVS Lidingövillors vårmöte den 12 mars var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors inbjuden. Han inledde med att berätta om de fyra fokusområden som den borgerliga majoriteten arbetar efter.
Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet den 9 april 2019
med information om boskatter och ev. nya pålagor från Skattebetalarnas förening.
Läs mer under "Aktuellt"

Våra mäklares bo-
erbjudanden

Klicka på annonsen!
 


Våra sponsorer
Hos oss får du rabatt


Höstmötet den 7 november2018 behandade Solenergi och elfordon  
och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?  
Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet den 15 maj 2018 innehöll en information av Skandiamäklarna förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lars Nilsson och Susanne Ljungstedt berättade om fastighetsmarknaden på Lidingö idag. Utbudet är större än vanligt och fastigheterna ligger kvar längre innan försäljning.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april 2018 blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.
Betr.byggandet antydde flera partier mera småskalighet i fortsättningen.
För biltrafiken ansåg man att framkomligheten, boendemiljön och trafiksäkerheten måste förbättras på S:a Kungsvägen. Flera parkeringar behövs dessutom både centralt och lokalt.
För kollektivtrafiken krävs tätare tågavgångar och flera bussar tvärs över ön.
Dessutom tryckte flera partier, bl.a. M, på att politiker och tjänstemän i fortsättningen måste lyssna mer på medborgarna med bättre information och samråd.  

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare. Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra. Läs mer under "Aktuellt"

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling
- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här

Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här