Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt
 
Höstmötet 7 november handlar om
Solenergi och elfordon 
    
Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?

     i Ansgarskyrkan kl.18.30
 Program

Kl. 18.30  Mackor och dricka
Kl. 18.45  Energirådgivare Karin Lindström (på uppdrag av Lidingö stad)
         informerar om solenergi – möjligheter, ekonomi och praktik och bl a
-   energibesparing med solceller
-     kostnader, bidrag, lönsamhet
-     placering, utformning
-     lagring, leverans till elnätet
-     drift, service, underhåll
Kl.  20.10  Elfordon - en bild av läget
Elbilskunnig och batterixpert från Clever informerar bl a om
-     elbilar – funktion och framtida utveckling
-     hyra eller köpa
-     kostnadsutveckling – köpet, underhåll, bl a byte batterier
-     laddning – möjligheter, kostnader
Vittnesmål och frågor från deltagarna vid varje punkt
Kl.  20.40  Lidingövillor – Lägesinfomation, våra mål och strategier, nya mäklarkontrakt m m
Kl.  21.00 Avslutning
Anmälan senast 3 nov. till alf.lundberg3@gmail.com eller tel.070-7173563

Årsmötet den 15 maj innehöll en information av Skandiamäklarna förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lars Nilsson och Susanne Ljungstedt berättade om fastighetsmarknaden på Lidingö idag. Utbudet är större än vanligt och fastigheterna ligger kvar längre innan försäljning. Priserna bedöms ha sänkts något men ligger nu kvar stabilt på en hög nivå. Som alltid är läget mycket viktigt för prisnivån. Husets skick och funktion är också viktiga faktorer. Dagens köpare vill inte lägga ner mycket tid och pengar på reparationer.

Vid årsmötet valdes tvånya ledamöter till styrelsen Sven-Erik Sköld från Käppala och Christopher George från Trolldalen. Medlemsavgiften för föreningarna blev oförändrad med 4 kr per medlem.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april 2018 blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.
Betr.byggandet antydde flera partier mera småskalighet i fortsättningen.
För biltrafiken ansåg man att framkomligheten, boendemiljön och trafiksäkerheten måste förbättras på S:a Kungsvägen. Flera parkeringar behövs dessutom både centralt och lokalt.
För kollektivtrafiken krävs tätare tågavgångar och flera bussar tvärs över ön.
Dessutom tryckte flera partier, bl.a. M, på att politiker och tjänstemän i fortsättningen måste lyssna mer på medborgarna med bättre information och samråd.  

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare.
Programmet omfattade: 
  Lidingö stads satsning på infrastrukturen med Anna R Kihlman, kommunstyrelsens ordförande 
med dialog om Spårvägens nya bro, Biltrafiken - bullerbekämpning, parkeringsbrist, framkomlighetsprobelm
  Kontakt med staden och skrivelser
om samrådet som behöver förbättras och hur hitta protokoll
  LVS Föreningsinformation med bl a nytt om inbrotten på ön och hur nå ut med info till alla medlemmar

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra.

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling

- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här


Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här
 

Våra sponsorer
Hos oss får du rabatt

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på annonsen!