Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt

Årsmöte den 9 april
med information om boskatter och ev. nya pålagor
Tisdagen den 9 april  kl. 19.00 - 21.00
i Ansgarskyrkan, Lidingö centrum
Läs mer under "Aktuellt"

Vårmöte med Daniel Källenfors

På LVS Lidingövillors vårmöte den 12 mars var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors inbjuden. Han inledde med att berätta om de fyra fokusområden som den borgerliga majoriteten arbetar efter. Utgångspunkten var de frågeställningar som Lidingöborna röstade för i valet.

– I huvudsak är Lidingöborna nöjda och vill att vi ska ta tillvara på det som är bra, förbättra det som är mindre bra och leverera det som vi lovar, säger Daniel Källenfors. Vi kommer att fokusera på kärnkompetensen, där skola och omsorg är de stora bitarna. Lidingös skolor ligger högt i meritvärden, så det ska vi förvalta.   

Det andra området är ”Lidingö är unikt”, där exempelvis byggfrågor kommer. Daniel berättade att man ska vårda och utveckla de områden som finns och behöver rustas. Fyra områden är prioriterade; Lidingö Centrum, Högsätra, Rudboda och Käppala.

För det tredje vill man satsa på hållbar ekonomi och ekonomiskt ansvarstagande. Skatten har ju sänkts men den ska ner 50 öre. Jämfört med andra kommuner i och runt Stockholm så har Lidingö i snitt en krona högre skatt. Framför allt ska man satsa på effektivisering av kommunens arbete och förvaltningarna med hjälp av styrsystem och nyckeltal. Inget som kommer att påverka den service som levereras, utlovar Källenfors.

Det fjärde området är kommunikation. Man ska arbeta för mer samtal och dialog med Lidingöborna, en mer öppen och lyssnande attityd. De närvarande fick sedan tillfälle att ställa frågor och komma med förslag. Det blev en öppen och trevlig dialog, precis som Daniel Källenfors utlovat.

Ämnena varierade kraftigt. Här i korthet: Bygget av nya Lilla Lidingöbron har börjat etableras och ska stå klar för cykel- och gångtrafik år 2021 och för tåg 2022. Klagomål framfördes på gnisslande containrar på Stockby Returpark. Rudboda torg och ICA-affären ska detaljplaneras, troligtvis river man befintlig bebyggelse och bygger nytt. Tippen vid Kyttinge skapar också mycket trafik, buller och damm.
 
Breviksborna vill ha ett utlämningsställe för post och paket för att slippa åka till Käppala. Lidingöbanans förlängning via Värtahamnen och den nya Norra Djurgårdsstaden lär dröja, minst tio år. Det finns inga planer på att bygga ut infartsparkeringen vid Bodal och staden kommer inte vidare i diskussionerna med Stockholms stad när det gäller trängselavgiften som gör att det kostar 70 kronor att hämta eller lämna någon i Ropsten. 
 
En lång diskussion handlade om stadshusparkeringen som har en begränsning på 3 timmar. Deltagarna önskade längre tid. En fråga som inte kunde besvaras var vad som gäller efter 21.00 där. Är det fri parkering eller parkering förbjuden på natten?
 
En angelägen fråga var parkering för de som vill ta bilen till AGA/Larsbergsbryggan och åka Sjövägen (båten). Idag finns sex platser varav en reserverad för funktionshindrade. Att parkera i Dalenumområdet eller på AGA:s gästparkering är svårare (ont om platser eller tre timmars begränsning). På den frågan kunde Daniel Källenfors  meddela att förvaltningen fått uppdraget att se över frågan om fler p-platser. 


Höstmötet den 7 november behandlade Solenergi och elfordon 
  och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?  Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet den 15 maj 2018 innehöll en information av Skandiamäklarna förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lars Nilsson och Susanne Ljungstedt berättade om fastighetsmarknaden på Lidingö idag. Utbudet är större än vanligt och fastigheterna ligger kvar längre innan försäljning.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april 2018 blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.
Betr.byggandet antydde flera partier mera småskalighet i fortsättningen.
För biltrafiken ansåg man att framkomligheten, boendemiljön och trafiksäkerheten måste förbättras på S:a Kungsvägen. Flera parkeringar behövs dessutom både centralt och lokalt.
För kollektivtrafiken krävs tätare tågavgångar och flera bussar tvärs över ön.
Dessutom tryckte flera partier, bl.a. M, på att politiker och tjänstemän i fortsättningen måste lyssna mer på medborgarna med bättre information och samråd.  

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare. Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra. Läs mer under "Aktuellt"

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling

- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här


Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".
 

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här
 

Våra sponsorer
Hos oss får du rabatt

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på annonsen!