Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt
 
Årsmötet  tisdag den 15 maj kl.19 - 20.30 i Stadshuset.
Medverkande Skandiamäklarna, som berättar om sjunkande eller stigande bopriser.
Därefter årsmötesförhandlingar.
Anmäl dig till alf.lundberg3@gmail.com.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.

Ämnen bl a:
1. Karaktär på boendet och byggandet på ön i framtiden
2. Biltrafikens utveckling
3. Kollektivtrafikens utveckling (spårvagn, buss, båt)
4. Respektive partis prioriteringar framöver

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare.
Programmet omfattade: 
  Lidingö stads satsning på infrastrukturen med Anna R Kihlman, kommunstyrelsens ordförande 
med dialog om Spårvägens nya bro, Biltrafiken - bullerbekämpning, parkeringsbrist, framkomlighetsprobelm
  Kontakt med staden och skrivelser
om samrådet som behöver förbättras och hur hitta protokoll
  LVS Föreningsinformation med bl a nytt om inbrotten på ön och hur nå ut med info till alla medlemmar

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra.

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling

- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här


Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".
 

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här
 

Våra sponsorer
Hos oss får du rabatt

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på annonsen!