Le-Vi-Ro Samfällighetsförening

Denna sida är under uppbyggnad. Här kommer mer information om vår förening att publiceras.

Detta arbetar vi för

Information kommer.

Medlemmar

Vi är 30 medlemmar, som egentligen är hushåll, vilka i genomsnitt har 3,8 personer, så vi representerar 115 st boende.

Avgift

Medlemsavgiften är xx kr/år.

Styrelsen

Ordförande är Jesper Swanson
Bovägen 38  18143 Lidingö