Storholmens tomträttsförening

På Storholmen med tillhörande grannöar finns 300 fastigheter, varav 230 är bebyggda. Av dessa är 160 st sommarbostäder och 70 st permanentbostäder.

Storholmens tomträttsförening blev medlemmar 2023.

Mejladress: staf.storholmen@gmail.com.

Villa Kassman.
Villa Kassman.