Trolldalen

Välkommen till Trolldalens villaägareförening!

Medlemmar
Vi är 50 medlemmar.
Mer information kommer att komma.

Styrelsen
Ordförande är Anders Ulfvarson.

epost: anders@ulfvarson.se

LVS representant och extra kontakt är Anders Ulfvarson.
epost: Anders Ulfvarson

Sekreterare är Cecilia Boestad,

epost: cecilia.boestad@hotmail.com