Trolldalen

Välkommen till Trolldalens villaägareförening!

Medlemmar
Vi är 50 medlemmar.
 

Styrelsen
Ordförande är Johan Boestad

Tel.076-7602359

Sekreterare är Kerstin Spindler

Tel.073-0793313