Trolldalen

Välkommen till Trolldalens villaägareförening!

Medlemmar
Vi är 50 medlemmar.
Mer information kommer att komma.

Styrelsen
Ordförande är Christofer George.

Tel.070-517 51 11

Sekreterare är Cecilia Boestad,

Tel.070-611 08 71