Trolldalen

Välkommen till Trolldalens villaägareförening!

Medlemmar
Vi är 50 medlemmar.
Mer information kommer att komma.

Styrelsen
Ordförande är Christofer George.

epost: chris@work-s.se

Sekreterare är Cecilia Boestad,

epost: cecilia.boestad@hotmail.com