Verksamheten

REMISSINSTANS
LVS fortsätter att vara en tung remissinstans och samrådspartner för Lidingö stad och övriga aktuella myndigheter.

 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR
LVS har fortlöpande kontakter med Lidingö stad, Polisen m fl i för medlemmarna viktiga frågor. Vid återkommande möten får medlemmarna mycket aktuell information från kommunledningen och Lidingö stads förvaltningar och andra partners.

 

LIDINGÖS ÖVERSIKTSPLAN
LIDINGÖVILLORS medlemsföreningar har enats om ett gemensamt yttrande över LIDINGÖS ÖVERSIKTSPLAN 2011 Planen handlar bl a om utbyggnad av Lidingö centrum, tågets dragning via centrum och en befolkningstillväxt med 30% och hur den i så fall skall fördelas.

 

TRAFIKLÖSNINGAR
I Trafikprojektet med Lidingö stad kan konstateras att ett stort antal av föreningarnas gemensamma förslag nu genomförts med en mera intresserad Teknisk förvaltning. Flera frågor som gäller trafiksäkerhet och buller återstår dock.

Fortsatt parkering vid Ropsten arbetar vi också för och bevakar Stockholms och Lidingös planer.

Kollektivtrafiken - planer för tåg-, buss- och båttrafiken på och till/från ön samt SL:s och stadens åtgärder bevakas genom upparbetade kontakter.

 

NYBYGGNATION
LVS får återkommande del av stadens planer för nybyggnation på ön, bl a Dalénum och Lidingö Centrums utbyggnad. Då villaägare berörs blir vi remissinstans eller påverkar på annat sätt.

 

SKADEGÖRELSE OCH SÄKERHET
LVS samarbete med Lidingö stad om klotter har haft god effekt och föreningar uppmanas att anmäla till Polisen eller staden.
Information om inbrott och stölder sker genom Grannsamverkan och den nya Grannsamverkanbilen, som Lidingövillor stödjer.

 

SKÖTSEL AV PARK- OCH SKOGSMARK
- Vård och klippning av parkområden
- Boendesamverkan för skötsel och underhåll
- Bevarande av naturområden och lekplatser