Östra Mölna Byalag              

Välkommen !


Östra Mölna Byalag är en ideell förening för boende i radhusområdet beläget på gatorna Däldvägen, Stenbacksstigen och Utsiktsvägen. Området består av 58 fastigheter och ligger ovanför Mölna ängar med utsikt över farleden in till Stockholm.
Omådet byggdes i etapper 1961 - 1963 samt 1972 och är ritat av arkitekt Nils Tesch.
Läs mer om området under fliken Historik.


Kontakt

Ordförande: Ann Larsson Däldvägen 8 18162 Lidingö
Tel. 070-570 12 88 

Kassör: Thomas Johansson Däldvägen10
181 62 LidingöTel:070-830 65 98