Östra Mölna Byalag              

Välkommen !


Östra Mölna Byalag är en ideell förening för boende i radhusområdet beläget på gatorna Däldvägen, Stenbacksstigen och Utsiktsvägen. Området består av 58 fastigheter och ligger ovanför Mölna ängar med utsikt över farleden in till Stockholm.
Omådet byggdes i etapper 1961 - 1963 samt 1972 och är ritat av arkitekt Nils Tesch.

Läs mer om området under fliken Historik.

Kontakt

Ordförande
Gun Agensjö Stenbacksstigen 17 18162 Lidingö
Tel. 070-3592700  Mail: gun.agensjo@telia.com
 

Sekreterare
Nina Schröder Stenbacksstigen 19.
Tel 08-420 678 37  Mail: nina.schroder2@gmail.com