Om Östra Mölna Byalag

Här kommer en text att snart publiceras...

Stadgar

Ladda hem stadgarna här.
 

Noteringar från bystämman 

Styrelsen 2016

Ordförande: Stina Tesch
stina.tesch@gmail.com

Kassör: Thomas Johansson Däldvägen10
Tel:0709-465950
thomas.johansson@lg-ingfirma.se
 

Niklas Sundin
Stenbacksstigen 29
niklas@humidus.com

Anders Berg
Utsiktsvägen 3
anders_olof_berg@hotmail.com

Palle Ryde 
Stenbackstigen 7
palle.ryde@gmail.com
070-327 67 26

Gun Faager 
Utsiktsvägen 13
gunfaager@gmail.com
076-628 61 62