Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av nio ledamöter samt ordförande. Vi träffas cirka sex gånger per år.

Vill du vara med i styrelsen? Känner du någon som skulle passa? Hör av dig till valberedningen, Sten Edholm.

Christer Åkerhielm
Ordförande
Sälgstigen 1
Mobil: 0709-66 30 02
Mejl Christer

Andreas Lindberg
Sekreterare
Redaktör för
Nya Meddelanden
Trädgårdsvägen 18 A
Mobil: 0708-65 85 84
Mejl Andreas 

Elisabet Bergknut
Trafikfrågor, annonser
Saltsjövägen 1
Mejl Elisabet

Anders Wikman
Vår representant i Lidingövillor LVS.
Östervägen 19
070-714 50 85
Mejl Anders

Håkan Helander
Kassör, medlemsregister
Tunavägen 2
Mobil: 070-642 14 07
Mejl Håkan

Birgitta Sjöberg
Huvudkvartersombud
Trädgårdsvägen 22
Mobil: 070-55 73 517
Mejl Birgitta 

Johan Ahlbom
Natur och kultur
Östra Allén 2
Mobil: 070-255 08 60
Mejl Johan

Natalie Bretz
Suppleant
Seglarvägen 7
Mobil: 076-002 83 07
Mejl Natalie 

Agneta Fjaestad
Suppleant
Trädgårdsvägen 42
Mobil: 076-007 12 44
Mejl Agneta