Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av nio ledamöter samt ordförande. Vi träffas cirka sex gånger per år.

Vill du vara med i styrelsen? Känner du någon som skulle passa? Hör av dig till valberedningen, Sten Edholm.

Christer Åkerhielm
Ordförande
Sälgstigen 1
Tel bostad: 766 30 02
Mobil: 0709-66 30 02
Christer Åkerhielm

Andreas Lindberg
Sekreterare
Redaktör för
Nya Meddelanden
Trädgårdsvägen 18 A
Mobil: 0708-65 85 84
Andreas Lindberg

Johanna von Schoultz

Kvartermästare
Klövervägen 5
Tel bostad: 766 63 49
Mobil: 073-677 97 00
Johanna von Schoultz

Elisabet Bergknut
Trafikfrågor, annonser
Saltsjövägen 1
Tel bostad: 08-84 03 02
Elisabet Bergknut

Anders Wikman
suppleant

Håkan Helander
Kassör, medlemsregister
Tunavägen 2
Tel bostad: 766 33 33
Mobil: 070-642 14 07
Håkan Helander

Birgitta Sjöberg
Huvudkvartersombud
Trädgårdsvägen 22
Tel bostad: 766 06 32
Mobil: 070-55 73 517
Birgitta Sjöberg

Johan Ahlbom
Natur och skötselplaner
Östra Allén 2
Tel bostad: 766 19 18
Mobil: 070-377 62 70
Johan Ahlbom

Natalie Bretz
suppleant

Leif Aringer
Vår representant i Lidingövillor LVS. Tidigare ordförande. Adjungerad.