Herserud Värmlands samfällighet

Kontaktman
Jan Holmström
Strandstigen 3  18150 Lidingöl
Tel. 0708-111 360
jan.holmstrom@somerset.se


Samfällighetens huvuduppgift är att ansvara för stödmurarna längs Strandstigen som totalt 11 fastigheter är beroende av..