Kämpavägen

Här kommer en text om föreningen att presenteras senare.

Kontakt

Ordf Robert Cederlund
robert.cederlund@gmail.com


Sekr Bengt Claesson
Kämpavägen 44, 181 41
bengt.claesson@ncc.se