Käppala

Käppala Villaägareförening kommunicerar via sin facebookgrupp!
Gå med i gruppen: "Käppala Villaägareförening"

Ordf. Sven-Erik Sköld
tel. 0706-395013

Medlemsavgift
För medlemskap kontakta styrelsen eller betala medlemsavgiften på pg 14 25 93-3.
OBS! glöm inte att ange ditt namn på inbetalningskortet 

Välkomna / Styrelsen