Käppala

Käppala Villaägareförening kommunicerar via sin facebookgrupp!
Gå med i gruppen: "Käppala Villaägareförening"

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2017 är 120 kr.
För medlemskap kontakta kassören eller betala medlemsavgiften på pg 14 25 93-3.
OBS! glöm inte att ange ditt namn på inbetalningskortet – varje år sker ett inte obetydligt antal anonyma inbetalningar.

Välkomna / Styrelsen