Sven-Erik Sköld
Ordförande
Herkulesvägen 8
Mejla Sven-Erik

Fredrik Carlson
Sekreterare - Ordinarie ledamot
Herkulesvägen 14
Mejla Fredrik

Johanna Hedin
Kassör - Ordinarie ledamot
Vädurstigen 8
Mejla Johanna

Karin Jarnehammar
Suppleant
Jupitervägen 23
Mejla Karin