brf Stureplatån

Välkommen till brf Stureplatån!

Kontakt

Ordf. Gunilla Sandegård
ordfras-sandegard@brevet.nu

Sekr. Jörgen Brandt
Stureplatån 20
765 40 33

Kassör Bo Beijer
Stureplatån 21
765 38 49