Vikbyvägen

Välkommen till Vikbyvägens Villaägareförening!

Detta arbetar vi för

Trivsel och gemenskap mellan grannar och medlemmar.
Vi är även med i "Grannsamverkan".

Medlemmar

Vi är 86 medlemmar = hushåll.

Avgift

Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Styrelsen

Styrelsen har sex ledamöter.
 

Kontakt ordf.Peter Lumholdt
Vikbyvägen
peter@lumholdt.nu

Roger Anbratt
Vikbyvägen 22
Tel.08-767 74 40