Vikbyvägen

Välkommen till Vikbyvägens Villaägareförening!

Detta arbetar vi för

Trivsel och gemenskap mellan grannar och medlemmar.
Vi är även med i "Grannsamverkan".

Medlemmar

Vi är 86 medlemmar = hushåll.

Avgift

Medlemsavgiften är 50 kr/år.

Styrelsen

Styrelsen har sex ledamöter.
 

Kontakt: Pelle Bourn, kassör

Vikbyvägen 14, tel. 731 74 71
vikbyvf@gmail.com