Vilande föreningar

Följande föreningar är för närvarande inte medlemmar i Lidingövillor LVS, men de kanske blir!

Elfviks vänner
Hersby Backe 1,2 och 3

Västra Rudboda

Östra Rudboda
Dalgången