Publikationer

En viktig del av föreningens verksamhet består i att publicera olika trycksaker. Varje år kommer medlemstidningen ut med två utgåvor (en på hösten och en på våren). Dessutom har föreningen gett ut ett tre historiska skrifter. 

Redan 1963 började föreningen att ge ut ett medlemsblad, kallat "Meddelanden från Högberga-Breviks Fastighetsägreförening".
2003 bytte tidningen namn till "Nya Meddelanden" och trycktes i färg. Tidningen har utkommit med två nummer om året (med några få undantag) och har passerat 110 utgåvor sedan starten.

Medlemstidningen

Här nedan finns ett antal tidningar och ett par skrifter som du kan ladda hem som pdf-er. 

 

Några artiklar finns också under "Stadgar och protokoll" . 

Beställ den historiska skriften

Stora Breviksboken kom 2022 och den innehåller det bästa 20 kapitlen från tidigare böcker, samt 25 nyskrivna kapitel. 
​Här kan du beställa den. Skrift om Brevik på
1920-talet. 

Ladda ned som pdf

Nya Meddelanden nr 77 vår 2005.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 86 höst 2010.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 90 höst 2012.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 94 Höst 2014
Ladda ner pdf
 

Nya Meddelanden nr 98 Höst 2016
Ladda ner pdf
 

Nya Meddelanden 102 Höst 2018
Ladda ner pdf


 

Nya Meddelanden 106 Höst 2020
Ladda ner pdf


 

Nya Meddelanden
110 Höst 2022
Ladda ner pdf

Meddelanden nr 1 från 1963. 

Ladda ned pdf..

Nya Meddelanden nr 79 vår 2007.

Ladda ned pdf
 

Nya Meddelanden nr 87 vår 2011.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 91 Vår 2013. 

Ladda ner pdf

Na Meddelandden nr 95 Vår 2015
​Ladda ner pdf
 

Nya Meddelanden nr 99
Vår 2017
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden 103 Vår 2019
Ladda ner pdf


 

Nya Meddelanden 107 Vår 2021
Ladda ner pdf


 

Nya Meddelanden
111 Vår 2023
Ladda ner pdf

Meddelanden nr 67 från vår 2001.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 84 höst 2009.

Ladda ned pdf
 

Nya Meddelanden nr 88 höst 2011.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 92 Höst 2013.
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden nr 96 Höst 2015
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden nr 100
Höst 2017
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden 104 Höst 2019
Ladda ner pdf


 

Nya Meddelanden 108 Höst 2021
Ladda ner pdf 

Nya Meddelanden
112 Höst 2023
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden nr 74 från hösten 2003.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 85 vår 2010.

Ladda ned pdf
 

Nya Meddelanden nr 89 vår 2012.

Ladda ned pdf

Nya Meddelanden nr 93 Vår 2014.
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden nr 97 Vår 2016
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden nr 101
Vår 2018
Ladda ner pdf

Nya Meddelanden 105 Vår 2020
Ladda ner pdf


 

Nya Meddelanden 109 Vår 2022
Ladda ner pdf 

Nya Meddelanden 
113 Vår 2024
Ladda ner pdf